Jezioro Końskie

Jezioro Końskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Końskie, województwo pomorskie

Jezioro KońskieDane
Współrzędne jeziora17.1444294584 / 53.4646767388
Kod jezioraPLLW20277
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora52.5 hektarów
Objetość wód jeziora4739.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Końskie

Jezioro KońskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]275
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.1
Azot ogólny  [mgN/l]0.66
Fosfor ogólny [mgP/l]0.02
Chlorofil 'a’  [µg/l]8
Fitoplankton PMPL0.81
Makrofity ESMI0.415
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG