Jezioro Kobyleckie

Jezioro Kobyleckie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kobyleckie, województwo wielkopolskie

Jezioro KobyleckieDane
Współrzędne jeziora17.1304309605 / 52.5117252319
Kod jezioraPLLW10216
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora65.7 hektarów
Objetość wód jeziora4890.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kobyleckie

Jezioro KobyleckieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]519
% O2 w hypolimnionie0.3
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]2.9
Fosfor ogólny [mgP/l]0.051
Chlorofil 'a’  [µg/l]38
Fitoplankton PMPL3.23
Makrofity ESMI0,230*
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG