Jezioro Kolno

Jezioro Kolno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kolno, województwo podlaskie

Jezioro KolnoDane
Współrzędne jeziora23.0118026397 / 53.4600000000
Kod jezioraPLLW30038
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora265.6 hektarów
Objetość wód jeziora1360.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kolno

Jezioro KolnoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]398
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
16.6
Widzialność [m]do dna
Azot ogólny  [mgN/l]1.99
Fosfor ogólny [mgP/l]0.035
Chlorofil 'a’  [µg/l]7.1
Fitoplankton PMPL1.2
Makrofity ESMI0.491
Fitobentos IOJ 0.617
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUsubstancje syntetyczne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG