Jezioro Kortowskie

Jezioro Kortowskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kortowskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro KortowskieDane
Współrzędne jeziora20.2703657602 / 53.4525222045
Kod jezioraPLLW30404
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora89.7 hektarów
Objetość wód jeziora5323 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kortowskie

Jezioro KortowskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]377
% O2 w hypolimnionie2.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.4
Azot ogólny  [mgN/l]1.06
Fosfor ogólny [mgP/l]0.061
Chlorofil 'a’  [µg/l]24.8
Fitoplankton PMPL2.79
Makrofity ESMI0.536
Fitobentos IOJ 0.769
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.39
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG