Jezioro Krasne

Jezioro Krasne (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Krasne, województwo lubelskie

Jezioro KrasneDane
Współrzędne jeziora22.5733541557 / 51.2534355968
Kod jezioraPLLW30691
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora75.9 hektarów
Objetość wód jeziora8106.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Krasne

Jezioro KrasneWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny7a
Przewodność [µS/cm]255
% O2 w hypolimnionie5.4
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.14
Fosfor ogólny [mgP/l]0.004
Chlorofil 'a’  [µg/l]18.8
Fitoplankton PMPL4.39
Makrofity ESMI0.497
Fitobentos IOJ 0.822
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG