Jezioro Krzywe Dębsko

Jezioro Krzywe Dębsko (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Krzywe Dębsko, województwo zachodniopomorskie

Jezioro Krzywe DębskoDane
Współrzędne jeziora15.5307920543 / 53.1400883331
Kod jezioraPLLW10751
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora121.6 hektarów
Objetość wód jeziora7131.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Krzywe Dębsko

Jezioro Krzywe DębskoWynik
Rok badań2002
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG