Jezioro Kuc

Jezioro Kuc (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kuc, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro KucDane
Współrzędne jeziora21.2430895223 / 53.4908517747
Kod jezioraPLLW30174
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora98.8 hektarów
Objetość wód jeziora7949.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kuc

Jezioro KucWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]217
% O2 w hypolimnionie4.4
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.6
Azot ogólny  [mgN/l]0.85
Fosfor ogólny [mgP/l]0.023
Chlorofil 'a’  [µg/l]7.9
Fitoplankton PMPL1.42
Makrofity ESMI0.874
Fitobentos IOJ 0.753
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG