Jezioro Kunów

Jezioro Kunów (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kunów, województwo lubelskie

Jezioro KunówDane
Współrzędne jeziora22.2925158306 / 51.3358598120
Kod jezioraPLLW30714
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora99.65 hektarów
Objetość wód jeziora2490.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kunów

Jezioro KunówWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny7b
Przewodność [µS/cm]239
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.6
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]3.26
Fosfor ogólny [mgP/l]0.007
Chlorofil 'a’  [µg/l]93.3
Fitoplankton PMPL3.8
Makrofity ESMI0.176
Fitobentos IOJ 0.845
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG