Jezioro Lubieńskie

Jezioro Lubieńskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lubieńskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro LubieńskieDane
Współrzędne jeziora19.1111762971 / 52.2335362035
Kod jezioraPLLW20049
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora89 hektarów
Objetość wód jeziora3494.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lubieńskie

Jezioro LubieńskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]415
% O2 w hypolimnionie0.2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.26
Fosfor ogólny [mgP/l]0.147
Chlorofil 'a’  [µg/l]59.5
Fitoplankton PMPL4.32
Makrofity ESMI0.135
Fitobentos IOJ 0.503
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG