Jezioro Lubniewsko

Jezioro Lubniewsko (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Zielona Góra znajduje się na terenie Polski, województwo lubuskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lubniewsko, województwo lubuskie

Jezioro LubniewskoDane
Współrzędne jeziora15.1203976586 / 52.2912515972
Kod jezioraPLLW10910
Województwolubuskie
WIOŚZielona Góra
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora240.4 hektarów
Objetość wód jeziora12412.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lubniewsko

Jezioro LubniewskoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]275
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.4
Azot ogólny  [mgN/l]0.85
Fosfor ogólny [mgP/l]0.08
Chlorofil 'a’  [µg/l]23.6
Fitoplankton PMPL1.89
Makrofity ESMI0.425
Fitobentos IOJ 0.67
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG