Jezioro Lubosińskie Duże

Jezioro Lubosińskie Duże (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lubosińskie Duże, województwo wielkopolskie

Jezioro Lubosińskie DużeDane
Współrzędne jeziora16.2315516166 / 52.3130525611
Kod jezioraPLLW10257
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora50.7 hektarów
Objetość wód jeziora1214.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lubosińskie Duże

Jezioro Lubosińskie DużeWynik
Rok badań2000
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego brak oceny
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegobrak oceny
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenbrak oceny
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG