Jezioro Lucieńskie

Jezioro Lucieńskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Warszawa znajduje się na terenie Polski, województwo mazowieckie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lucieńskie, województwo mazowieckie

Jezioro LucieńskieDane
Współrzędne jeziora19.2650630895 / 52.3002667541
Kod jezioraPLLW20007
Województwomazowieckie
WIOŚWarszawa
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora201.3 hektarów
Objetość wód jeziora16790 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lucieńskie

Jezioro LucieńskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]434
% O2 w hypolimnionie4.5
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.47
Fosfor ogólny [mgP/l]0.088
Chlorofil 'a’  [µg/l]44.6
Fitoplankton PMPL3.33
Makrofity ESMI0.307
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG