Jezioro Lutol

Jezioro Lutol (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Zielona Góra znajduje się na terenie Polski, województwo lubuskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lutol, województwo lubuskie

Jezioro LutolDane
Współrzędne jeziora15.5232633882 / 52.1843822190
Kod jezioraPLLW10350
Województwolubuskie
WIOŚZielona Góra
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora152.5 hektarów
Objetość wód jeziora2746.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lutol

Jezioro LutolWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]476
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0
Widzialność [m]0.4
Azot ogólny  [mgN/l]2.35
Fosfor ogólny [mgP/l]0.22
Chlorofil 'a’  [µg/l]117.6
Fitoplankton PMPL4.07
Makrofity ESMI0.185
Fitobentos IOJ 0.47
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG