Jezioro Mądrzechowskie

Jezioro Mądrzechowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Mądrzechowskie, województwo pomorskie

Jezioro MądrzechowskieDane
Współrzędne jeziora17.3101356488 / 54.0842635788
Kod jezioraPLLW20982
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora52.4 hektarów
Objetość wód jeziora1279 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Mądrzechowskie

Jezioro MądrzechowskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]277
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
4.2
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.89
Fosfor ogólny [mgP/l]0.145
Chlorofil 'a’  [µg/l]81.6
Fitoplankton PMPL3.04
Makrofity ESMI0.38
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG