Jezioro Mochel

Jezioro Mochel (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Mochel, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro MochelDane
Współrzędne jeziora17.3147611023 / 53.3242103690
Kod jezioraPLLW20403
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora172.2 hektarów
Objetość wód jeziora11886 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Mochel

Jezioro MochelWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]396
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.57
Fosfor ogólny [mgP/l]0.118
Chlorofil 'a’  [µg/l]36.2
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG