Jezioro Mogileńskie

Jezioro Mogileńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Mogileńskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro MogileńskieDane
Współrzędne jeziora17.5712091621 / 52.3843196435
Kod jezioraPLLW10424
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora43.8 hektarów
Objetość wód jeziora1561.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Mogileńskie

Jezioro MogileńskieWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]566
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.82
Fosfor ogólny [mgP/l]0.156
Chlorofil 'a’  [µg/l]76.7
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.271
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG