Jezioro Necko

Jezioro Necko (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Necko, województwo podlaskie

Jezioro NeckoDane
Współrzędne jeziora22.5620271266 / 53.5143167933
Kod jezioraPLLW30031
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora400 hektarów
Objetość wód jeziora40561.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Necko

Jezioro NeckoWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]375
% O2 w hypolimnionie0.9
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.01
Fosfor ogólny [mgP/l]0.023
Chlorofil 'a’  [µg/l]10
Fitoplankton PMPL1.14
Makrofity ESMI0.458
Fitobentos IOJ 0.659
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.54
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG