Jezioro Oćwieckie Zach.

Jezioro Oćwieckie Zach. (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Oćwieckie Zach., województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro Oćwieckie Zach.Dane
Współrzędne jeziora17.4817060387 / 52.4451559259
Kod jezioraPLLW10454
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora59.6 hektarów
Objetość wód jeziora3589.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Oćwieckie Zach.

Jezioro Oćwieckie Zach.Wynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]711
% O2 w hypolimnionie2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.45
Fosfor ogólny [mgP/l]0.056
Chlorofil 'a’  [µg/l]75.7
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.294
Fitobentos IOJ 0.741
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG