Jezioro Ołówka

Jezioro Ołówka (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Ołówka, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro OłówkaDane
Współrzędne jeziora22.2146876682 / 53.5250097326
Kod jezioraPLLW30108
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora93.5 hektarów
Objetość wód jeziora3154.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Ołówka

Jezioro OłówkaWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]355
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0
Widzialność [m]3
Azot ogólny  [mgN/l]1.22
Fosfor ogólny [mgP/l]0.052
Chlorofil 'a’  [µg/l]10.8
Fitoplankton PMPL1.26
Makrofity ESMI0.403
Fitobentos IOJ 0.72
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.91
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG