Jezioro Osłonińskie-Górskie

Jezioro Osłonińskie-Górskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Osłonińskie-Górskie, województwo wielkopolskie

Jezioro Osłonińskie-GórskieDane
Współrzędne jeziora16.1435173550 / 51.5647764826
Kod jezioraPLLW10032
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora182 hektarów
Objetość wód jeziora2858 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Osłonińskie-Górskie

Jezioro Osłonińskie-GórskieWynik
Rok badań2005
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG