Jezioro Płaskie

Jezioro Płaskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Płaskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro PłaskieDane
Współrzędne jeziora19.3346153147 / 53.4614880794
Kod jezioraPLLW20120
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora629.4 hektarów
Objetość wód jeziora15276.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Płaskie

Jezioro PłaskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]305
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.6
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]1.83
Fosfor ogólny [mgP/l]0.033
Chlorofil 'a’  [µg/l]30.1
Fitoplankton PMPL2.36
Makrofity ESMI0.204
Fitobentos IOJ 0.661
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.67
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG