Jezioro Płaskie

Jezioro Płaskie (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Płaskie, województwo podlaskie

Jezioro PłaskieDane
Współrzędne jeziora23.2453097248 / 53.5447285828
Kod jezioraPLLW30650
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora56.8 hektarów
Objetość wód jeziora2853.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Płaskie

Jezioro PłaskieWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]157
% O2 w hypolimnionie35.6
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]5.7
Azot ogólny  [mgN/l]0.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.007
Chlorofil 'a’  [µg/l]1.2
Fitoplankton PMPL0
Makrofity ESMI0.186
Fitobentos IOJ 0.881
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG