Jezioro Płowęż

Jezioro Płowęż (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Płowęż, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro PłowężDane
Współrzędne jeziora19.1310835469 / 53.2700284147
Kod jezioraPLLW20588
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora174.2 hektarów
Objetość wód jeziora6522.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Płowęż

Jezioro PłowężWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]390
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.4
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]2.45
Fosfor ogólny [mgP/l]0.245
Chlorofil 'a’  [µg/l]122.8
Fitoplankton PMPL4.71
Makrofity ESMI0.258
Fitobentos IOJ 0.518
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG