Jezioro Przemęt

Jezioro Przemęt (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Przemęt, województwo wielkopolskie

Jezioro PrzemętDane
Współrzędne jeziora16.1517059094 / 51.5911876135
Kod jezioraPLLW10022
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora216.9 hektarów
Objetość wód jeziora4280 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Przemęt

Jezioro PrzemętWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]473
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
6.8
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]3.34
Fosfor ogólny [mgP/l]0.153
Chlorofil 'a’  [µg/l]118.2
Fitoplankton PMPL4.9
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.84
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.19
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG