Jezioro Purda

Jezioro Purda (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Purda, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro PurdaDane
Współrzędne jeziora20.4319694924 / 53.4127262969
Kod jezioraPLLW30446
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora86.6 hektarów
Objetość wód jeziora7950 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Purda

Jezioro PurdaWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]268
% O2 w hypolimnionie2.2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.2
Azot ogólny  [mgN/l]0.7
Fosfor ogólny [mgP/l]0.016
Chlorofil 'a’  [µg/l]5.2
Fitoplankton PMPL0.65
Makrofity ESMI0.694
Fitobentos IOJ 0.798
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG