Jezioro Raduńskie Dolne

Jezioro Raduńskie Dolne (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Raduńskie Dolne, województwo pomorskie

Jezioro Raduńskie DolneDane
Współrzędne jeziora18.0107231618 / 54.1612527271
Kod jezioraPLLW20715
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora737.2 hektarów
Objetość wód jeziora82522.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Raduńskie Dolne

Jezioro Raduńskie DolneWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]247
% O2 w hypolimnionie5.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4.3
Azot ogólny  [mgN/l]0.58
Fosfor ogólny [mgP/l]0.054
Chlorofil 'a’  [µg/l]6
Fitoplankton PMPL1.08
Makrofity ESMI0,535*
Fitobentos IOJ 0.719
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG