Jezioro Rekąty

Jezioro Rekąty (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Rekąty, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro RekątyDane
Współrzędne jeziora22.1059859165 / 53.5458163138
Kod jezioraPLLW30104
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora53.4 hektarów
Objetość wód jeziora1232.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Rekąty

Jezioro RekątyWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]322
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.3
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]1.45
Fosfor ogólny [mgP/l]0.088
Chlorofil 'a’  [µg/l]41
Fitoplankton PMPL3.29
Makrofity ESMI0.331
Fitobentos IOJ 0.795
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG