Jezioro Rgielskie

Jezioro Rgielskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Rgielskie, województwo wielkopolskie

Jezioro RgielskieDane
Współrzędne jeziora17.1449486461 / 52.4933773781
Kod jezioraPLLW10210
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora147 hektarów
Objetość wód jeziora7822.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Rgielskie

Jezioro RgielskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]565
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.23
Fosfor ogólny [mgP/l]0.065
Chlorofil 'a’  [µg/l]11.1
Fitoplankton PMPL2.13
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG