Jezioro Rościńskie

Jezioro Rościńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Rościńskie, województwo wielkopolskie

Jezioro RościńskieDane
Współrzędne jeziora17.0918965148 / 52.4108671100
Kod jezioraPLLW10241
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora77.1 hektarów
Objetość wód jeziora2157.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Rościńskie

Jezioro RościńskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]587
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.9
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]5.09
Fosfor ogólny [mgP/l]0.477
Chlorofil 'a’  [µg/l]117.4
Fitoplankton PMPL4.42
Makrofity ESMI0.135
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG