Jezioro Rogoźno

Jezioro Rogoźno (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Rogoźno, województwo wielkopolskie

Jezioro RogoźnoDane
Współrzędne jeziora17.0052418513 / 52.4413096632
Kod jezioraPLLW10251
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora125.8 hektarów
Objetość wód jeziora3808.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Rogoźno

Jezioro RogoźnoWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]494
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
6.3
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]3.47
Fosfor ogólny [mgP/l]0.136
Chlorofil 'a’  [µg/l]100.1
Fitoplankton PMPL4.14
Makrofity ESMI0.289
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG