Jezioro Runowskie

Jezioro Runowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Runowskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro RunowskieDane
Współrzędne jeziora17.2812437787 / 53.1936381932
Kod jezioraPLLW10503
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora53.9 hektarów
Objetość wód jeziora1274 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Runowskie

Jezioro RunowskieWynik
Rok badań2009
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]573
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.62
Fosfor ogólny [mgP/l]0.066
Chlorofil 'a’  [µg/l]33.6
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.131
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG