Jezioro Ryńskie

Jezioro Ryńskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Ryńskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro RyńskieDane
Współrzędne jeziora21.3024101875 / 53.5449936859
Kod jezioraPLLW30164
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora661.1 hektarów
Objetość wód jeziora69398.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Ryńskie

Jezioro RyńskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]266
% O2 w hypolimnionie0.8
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.32
Fosfor ogólny [mgP/l]0.051
Chlorofil 'a’  [µg/l]41
Fitoplankton PMPL4.72
Makrofity ESMI0.416
Fitobentos IOJ 0.714
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG