Jezioro Sławianowskie

Jezioro Sławianowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Sławianowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro SławianowskieDane
Współrzędne jeziora17.1041224295 / 53.1601853638
Kod jezioraPLLW10656
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora277.6 hektarów
Objetość wód jeziora18303.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sławianowskie

Jezioro SławianowskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]332
% O2 w hypolimnionie0.2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.59
Fosfor ogólny [mgP/l]0.117
Chlorofil 'a’  [µg/l]10.7
Fitoplankton PMPL1.36
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG