Jezioro Słowa

Jezioro Słowa (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Zielona Góra znajduje się na terenie Polski, województwo lubuskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Słowa, województwo lubuskie

Jezioro SłowaDane
Współrzędne jeziora15.3800799053 / 52.5529351772
Kod jezioraPLLW10805
Województwolubuskie
WIOŚZielona Góra
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora62.1 hektarów
Objetość wód jeziora9141.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Słowa

Jezioro SłowaWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]322
% O2 w hypolimnionie5
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4.5
Azot ogólny  [mgN/l]0.42
Fosfor ogólny [mgP/l]0.022
Chlorofil 'a’  [µg/l]3.8
Fitoplankton PMPL0.02
Makrofity ESMI0.718
Fitobentos IOJ 0.852
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG