Jezioro Słupowskie

Jezioro Słupowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Słupowskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro SłupowskieDane
Współrzędne jeziora17.4408749371 / 53.1509884462
Kod jezioraPLLW20421
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora119.9 hektarów
Objetość wód jeziora9740.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Słupowskie

Jezioro SłupowskieWynik
Rok badań2009
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]673
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.2
Azot ogólny  [mgN/l]3.98
Fosfor ogólny [mgP/l]0.07
Chlorofil 'a’  [µg/l]14.6
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.245
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG