Jezioro Samińskie

Jezioro Samińskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Samińskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro SamińskieDane
Współrzędne jeziora19.3841982774 / 53.1555388823
Kod jezioraPLLW20169
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora55.6 hektarów
Objetość wód jeziora1452.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Samińskie

Jezioro SamińskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]254
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
2
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]1.52
Fosfor ogólny [mgP/l]0.108
Chlorofil 'a’  [µg/l]19.4
Fitoplankton PMPL1.71
Makrofity ESMI0.128
Fitobentos IOJ 0.455
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG