Jezioro Sarbsko

Jezioro Sarbsko (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Sarbsko, województwo pomorskie

Jezioro SarbskoDane
Współrzędne jeziora17.3901450405 / 54.4603569052
Kod jezioraPLLW21047
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora651.7 hektarów
Objetość wód jeziora8074.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sarbsko

Jezioro SarbskoWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny4
Przewodność [µS/cm]391
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
13.5
Widzialność [m]0.4
Azot ogólny  [mgN/l]1.99
Fosfor ogólny [mgP/l]0.045
Chlorofil 'a’  [µg/l]165.1
Fitoplankton PMPL3.74
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.511
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG