Jezioro Sawinda Wielka

Jezioro Sawinda Wielka (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Sawinda Wielka, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro Sawinda WielkaDane
Współrzędne jeziora22.1324091733 / 53.5240859956
Kod jezioraPLLW30115
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora224.8 hektarów
Objetość wód jeziora10554.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sawinda Wielka

Jezioro Sawinda WielkaWynik
Rok badań2012
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]338
% O2 w hypolimnioniebrak hypolimnionu
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]0.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.033
Chlorofil 'a’  [µg/l]22.5
Fitoplankton PMPL2.54
Makrofity ESMI0.499
Fitobentos IOJ 0.772
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.77
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG