Jezioro Skulska Wieś

Jezioro Skulska Wieś (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Skulska Wieś, województwo wielkopolskie

Jezioro Skulska WieśDane
Współrzędne jeziora18.1926246139 / 52.2912835780
Kod jezioraPLLW10394
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora123.3 hektarów
Objetość wód jeziora8035.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Skulska Wieś

Jezioro Skulska WieśWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]567
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.23
Fosfor ogólny [mgP/l]0.208
Chlorofil 'a’  [µg/l]30.2
Fitoplankton PMPL2.76
Makrofity ESMI0.301
Fitobentos IOJ 0.634
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.51
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG