Jezioro Spólne

Jezioro Spólne (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Spólne, województwo lubelskie

Jezioro SpólneDane
Współrzędne jeziora23.3307578318 / 51.2606284705
Kod jezioraPLLW30725
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora65.3 hektarów
Objetość wód jeziora914 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Spólne

Jezioro SpólneWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny7b
Przewodność [µS/cm]333
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.9
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]1.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.025
Chlorofil 'a’  [µg/l]11.7
Fitoplankton PMPL0.86
Makrofity ESMI0.439
Fitobentos IOJ 0.695
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG