Jezioro Straduń

Jezioro Straduń (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Straduń, województwo wielkopolskie

Jezioro StraduńDane
Współrzędne jeziora16.2202399957 / 53.0223940627
Kod jezioraPLLW10676
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora96.7 hektarów
Objetość wód jeziora3057 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Straduń

Jezioro StraduńWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]222
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.3
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]2.29
Fosfor ogólny [mgP/l]0.116
Chlorofil 'a’  [µg/l]75.8
Fitoplankton PMPL3.9
Makrofity ESMI0,344*
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG