Jezioro Stromek

Jezioro Stromek (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Stromek, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro StromekDane
Współrzędne jeziora21.0548641691 / 53.4726761101
Kod jezioraPLLW30204
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora150.2 hektarów
Objetość wód jeziora1448.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Stromek

Jezioro StromekWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]334
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.5
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.95
Fosfor ogólny [mgP/l]0.02
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.8
Fitoplankton PMPL0.59
Makrofity ESMI0,457*
Fitobentos IOJ 0.8
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.68
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG