Jezioro Studzieniczno

Jezioro Studzieniczno (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Studzieniczno, województwo pomorskie

Jezioro StudzienicznoDane
Współrzędne jeziora17.0042223682 / 53.5824134487
Kod jezioraPLLW20931
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Powierzchnia jeziora64.2 hektarów
Objetość wód jeziora5181.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Studzieniczno

Jezioro StudzienicznoWynik
Rok badań1994
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG