Jezioro Sumin

Jezioro Sumin (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Sumin, województwo lubelskie

Jezioro SuminDane
Współrzędne jeziora23.0847763389 / 51.2221229806
Kod jezioraPLLW30718
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora91.5 hektarów
Objetość wód jeziora1454 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sumin

Jezioro SuminWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny7b
Przewodność [µS/cm]350
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.3
Widzialność [m]1.4
Azot ogólny  [mgN/l]1.61
Fosfor ogólny [mgP/l]0.009
Chlorofil 'a’  [µg/l]11.9
Fitoplankton PMPL1.61
Makrofity ESMI0.455
Fitobentos IOJ 0.791
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.56
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG