Jezioro Swarzędzkie

Jezioro Swarzędzkie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Swarzędzkie, województwo wielkopolskie

Jezioro SwarzędzkieDane
Współrzędne jeziora17.0409341582 / 52.2459051689
Kod jezioraPLLW10156
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora93.7 hektarów
Objetość wód jeziora2122.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Swarzędzkie

Jezioro SwarzędzkieWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]596
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]4.45
Fosfor ogólny [mgP/l]0.095
Chlorofil 'a’  [µg/l]84
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.386
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG