Jezioro Szelment Mały

Jezioro Szelment Mały (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Szelment Mały, województwo podlaskie

Jezioro Szelment MałyDane
Współrzędne jeziora23.0032154757 / 54.1502884888
Kod jezioraPLLW30607
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora168.5 hektarów
Objetość wód jeziora12577.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Szelment Mały

Jezioro Szelment MałyWynik
Rok badań2012
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]334
% O2 w hypolimnionie21.5
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.04
Fosfor ogólny [mgP/l]0.01
Chlorofil 'a’  [µg/l]3.2
Fitoplankton PMPL1.83
Makrofity ESMI0.412
Fitobentos IOJ 0.783
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG