Jezioro Sztabinki

Jezioro Sztabinki (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Sztabinki, województwo podlaskie

Jezioro SztabinkiDane
Współrzędne jeziora23.2505773049 / 54.0733685751
Kod jezioraPLLW30673
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora60.5 hektarów
Objetość wód jeziora3405.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sztabinki

Jezioro SztabinkiWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]255
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.5
Azot ogólny  [mgN/l]0.97
Fosfor ogólny [mgP/l]0.017
Chlorofil 'a’  [µg/l]3.5
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG