Jezioro Tałty

Jezioro Tałty (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Tałty, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro TałtyDane
Współrzędne jeziora21.3146255502 / 53.5149304446
Kod jezioraPLLW30161
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora1170.1 hektarów
Objetość wód jeziora179008.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Tałty

Jezioro TałtyWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]273
% O2 w hypolimnionie0.9
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.02
Fosfor ogólny [mgP/l]0.03
Chlorofil 'a’  [µg/l]18.5
Fitoplankton PMPL2.98
Makrofity ESMI0.368
Fitobentos IOJ 0.73
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.4
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG