Jezioro Toczyłowo

Jezioro Toczyłowo (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Toczyłowo, województwo podlaskie

Jezioro ToczyłowoDane
Współrzędne jeziora22.2822296765 / 53.4110094545
Kod jezioraPLLW30124
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora101.8 hektarów
Objetość wód jeziora4864.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Toczyłowo

Jezioro ToczyłowoWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]465
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.3
Azot ogólny  [mgN/l]2.11
Fosfor ogólny [mgP/l]0.058
Chlorofil 'a’  [µg/l]21.9
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.421
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG