Jezioro Tumiańskie

Jezioro Tumiańskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Tumiańskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro TumiańskieDane
Współrzędne jeziora20.4846229653 / 53.4800058150
Kod jezioraPLLW30415
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora120.6 hektarów
Objetość wód jeziora8110.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Tumiańskie

Jezioro TumiańskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]342
% O2 w hypolimnionie2.5
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.4
Azot ogólny  [mgN/l]1.25
Fosfor ogólny [mgP/l]0.049
Chlorofil 'a’  [µg/l]31.5
Fitoplankton PMPL3.7
Makrofity ESMI0.425
Fitobentos IOJ 0.755
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.49
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG